Du har ingen varer i handlekurven.
Close
Søk
Filters

Salgs- og kjøpsvilkår

1. Generelt
Salgsbetingelsene gjelder for salg av alle varer på www.turbulent.no til forbrukeren. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, i form av en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av disse lovene:

Forbrukerkjøpsloven
Angrerettloven
Markedsføringsloven
ehandelsloven
Personopplysningsloven

Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.

2. Parter
Selger er: Nordtro AS, Industriveien 8, 9152 Sørkjosen, registrert i Brønnøysund-registeret med org.nr: 929 809 556, e-post: firmapost@nordtro.no, og blir i det følgende benevnt "vi" eller "oss".
Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt "du", "deg", "din" eller "ditt".

3. Priser
Alle priser er inklusiv mva, med mindre annet er uttrykkelig nevnt. Frakt kommer i tillegg, og beregnes ut fra pakkens totale volum/vekt. Den totale kostnaden vil klart framkomme før bestillingen godkjennes og gjennomføres. For mer informasjon om frakt og levering, se HER.

For levering til EU land og Svalbard så gjelder det spesielle regler. Fra oppgitt pris i nettbutikken vil det bli redusert 25% mva (norsk merverdiavgift), samt at frakten som er inkludert i prisen vil bli trukket fra. Du vil i stedet bli belastet den faktiske fraktkostnaden. Ettersom dette gir en lavere pris enn oppgitt på nettbutikken så vil vi redusere det faktiske beløpet som belastes Visa/Mastercard. Vi gjør oppmerksom på at det kan påbeløpe merverdiavgift i mottakerlandet, men dette er eventuelt noe skattemyndighetene i det aktuelle landet har ansvar for.

4. Bestillings- og avtaleprosess
Bestillingen er bindende idet den er registrert i vårt system. Du vil motta en automatisk e-post med ordrebekreftelse når vi har mottatt bestillingen. Les gjennom ordrebekreftelsen, og hvis det er noe som ikke er i henhold til det du bestilte må du ta kontakt med oss snarest mulig, enten per telefon eller e-post.
Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt på nettbutikken.

Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 8.

I tillegg til å bestille på nettbutikken så er det også mulig å bestille per telefon eller e-post hvis du ønsker det. Offentlige etater krever ofte en rekvisisjon, så husk denne hvis dette er påkrevd.

5. Betaling
For nærmere informasjon om betalingsløsningen, se HER.

6. Frakt og levering
For nærmere informasjon om fraktbetingelsene, se HER.

7. Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

8. Angrerett
Angrerettloven gjelder for alle kjøp på turbulent.no. Dersom det følger med et skjema for angrerett sammen med varene, er angreretten 14 dager. Fristen for angrerett er 3 måneder dersom et slikt skjema ikke er lagt ved. Det vil si at du uten forpliktelser kan sende varene tilbake innen denne perioden, men legg likevel merke til følgende utdrag fra angrerettloven:

• Angreretten kan ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet.(jf Angrerettloven § 6, punkt e)
• Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelse eller forringelse skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side. (jf. Angrerettloven § 12 punkt a)
• Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

9. Undersøkelse av produktene
Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Eventuelle mangler ved en leveranse må rapporteres til oss i rimelig tid etter at feilen burde vært oppdaget, se punkt 10.

10. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)
Hvis en vare har feil, mangler eller på annen måte ikke samsvarer med avtalen, så kan du reklamere på varen. Dette innebærer enten retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når du får varen i din besittelse. Feil du oppdager innen seks måneder etter at varen ble mottatt, skal imidlertid normalt regnes som feil som har oppstått før du fikk varen. Reklamasjon dekker ikke problemer som oppstår på grunn av normal slitasje eller feil begått av kunden under inngrep i varen.

Melding om feil og mangler ved varen gis oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at kjøperen oppdaget eller burde ha oppdaget den. Av bevishensyn anbefales det at du sender dette skriftlig til oss. Se forbrukerkjøpsloven § 27 for flere opplysninger omkring dette.

11. Bytte av vare
Ønsker du å bytte en vare i en annen størrelse, ta kontakt med oss på telefon eller e-post for avtale. Ved bytte skal varen være ubrukt og i samme stand og mengde som ved kjøp, og eventuell merkelapp skal henge på.

12. Personopplysninger
Personopplysningene som må oppgis ved bestilling på nettbutikken vil kun bli brukt i forbindelse med ordrebehandlingen og sendingen av ordren, og vil ikke bli gitt videre/solgt til utenforstående.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss per telefon eller e-post.

13. Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

14. Opplysninger gitt i nettbutikken
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.